Skip to content

Rộn ràng khuyến mại chào hè. Đặt mua nước tinh khiết hưởng ưu đãi lớn tại Huy Minh.

Nên uống nước khoáng hay nước tinh khiết? So sánh nước khoáng và nước tinh khiết

Nên uống nước khoáng hay nước tinh khiết? So sánh nước khoáng và nước tinh khiết

277 lượt xem

Bạn đang không biết nên uống nước khoáng hay nước tinh khiết sẽ tốt cho sức khỏe. Bài viết dưới đây là một số so sánh về 2 loại nước nói trên.

GIỐNG NHAU

Nước khoáng, nước tinh khiết đều là loại nước an toàn, đủ tiêu chuẩn uống được, đã được vô khuẩn, vô trùng. 2 loại nước đều trải qua các công nghệ lọc tiên tiến, tạo ra nước sạch có thể uống tươi, trực tiếp và không cần phải đun sôi như nước máy.

KHÁC NHAU

 

Nước khoáng

Nước tinh khiết

Nguồn gốcCó nguồn chảy qua các tầng địa chất chứa các nguyên tố, khí tự nhiên và hợp chất khoáng. Hiện nay, nước khoáng thường được tạo ra từ việc bổ sung khoáng, tăng thêm khoáng nhân tạo từ lọc RO (lõi alkaline tạo kiềm) hoặc khoáng chất tự nhiên trong nước từ lọc Nano, UF… hoặc lọc nước điện giải.Có nguồn từ nước giếng, nước sông, nước sinh hoạt…. Qua tiệt trùng và cơ chế sử dụng màng lọc RO, những loại nước trên đều có thể trở thành nước tinh khiết. Nguồn để tạo ra nước tinh khiết có thể là nước ô nhiễm.
Thành phầnChứa nhiều các chất khoáng tự nhiên trong nước, hàm lượng khoáng tạo ra tùy theo công nghệ lọc nước.

Không chứa tạp chất, không chứa vi khuẩn, không chứa kim loại hay bất cứ chất độc nào. 

Đặc biệt không chứa cả khoáng chất, chỉ chứa mỗi thành phần là nước.

GIỐNG NHAU

Nước khoáng, nước tinh khiết đều là loại nước an toàn, đủ tiêu chuẩn uống được, đã được vô khuẩn, vô trùng. 2 loại nước đều trải qua các công nghệ lọc tiên tiến, tạo ra nước sạch có thể uống tươi, trực tiếp và không cần phải đun sôi như nước máy.

KHÁC NHAU

 

Nước khoáng

Nước tinh khiết

Nguồn gốcCó nguồn chảy qua các tầng địa chất chứa các nguyên tố, khí tự nhiên và hợp chất khoáng. Hiện nay, nước khoáng thường được tạo ra từ việc bổ sung khoáng, tăng thêm khoáng nhân tạo từ lọc RO (lõi alkaline tạo kiềm) hoặc khoáng chất tự nhiên trong nước từ lọc Nano, UF… hoặc lọc nước điện giải.Có nguồn từ nước giếng, nước sông, nước sinh hoạt…. Qua tiệt trùng và cơ chế sử dụng màng lọc RO, những loại nước trên đều có thể trở thành nước tinh khiết. Nguồn để tạo ra nước tinh khiết có thể là nước ô nhiễm.
Thành phầnChứa nhiều các chất khoáng tự nhiên trong nước, hàm lượng khoáng tạo ra tùy theo công nghệ lọc nước.

Không chứa tạp chất, không chứa vi khuẩn, không chứa kim loại hay bất cứ chất độc nào. 

Đặc biệt không chứa cả khoáng chất, chỉ chứa mỗi thành phần là nước.

GIỐNG NHAU

Nước khoáng, nước tinh khiết đều là loại nước an toàn, đủ tiêu chuẩn uống được, đã được vô khuẩn, vô trùng. 2 loại nước đều trải qua các công nghệ lọc tiên tiến, tạo ra nước sạch có thể uống tươi, trực tiếp và không cần phải đun sôi như nước máy.

KHÁC NHAU

 

Nước khoáng

Nước tinh khiết

Nguồn gốcCó nguồn chảy qua các tầng địa chất chứa các nguyên tố, khí tự nhiên và hợp chất khoáng. Hiện nay, nước khoáng thường được tạo ra từ việc bổ sung khoáng, tăng thêm khoáng nhân tạo từ lọc RO (lõi alkaline tạo kiềm) hoặc khoáng chất tự nhiên trong nước từ lọc Nano, UF… hoặc lọc nước điện giải.Có nguồn từ nước giếng, nước sông, nước sinh hoạt…. Qua tiệt trùng và cơ chế sử dụng màng lọc RO, những loại nước trên đều có thể trở thành nước tinh khiết. Nguồn để tạo ra nước tinh khiết có thể là nước ô nhiễm.
Thành phầnChứa nhiều các chất khoáng tự nhiên trong nước, hàm lượng khoáng tạo ra tùy theo công nghệ lọc nước.

Không chứa tạp chất, không chứa vi khuẩn, không chứa kim loại hay bất cứ chất độc nào. 

Đặc biệt không chứa cả khoáng chất, chỉ chứa mỗi thành phần là nước.

GIỐNG NHAU

Nước khoáng, nước tinh khiết đều là loại nước an toàn, đủ tiêu chuẩn uống được, đã được vô khuẩn, vô trùng. 2 loại nước đều trải qua các công nghệ lọc tiên tiến, tạo ra nước sạch có thể uống tươi, trực tiếp và không cần phải đun sôi như nước máy.

KHÁC NHAU

 

Nước khoáng

Nước tinh khiết

Nguồn gốcCó nguồn chảy qua các tầng địa chất chứa các nguyên tố, khí tự nhiên và hợp chất khoáng. Hiện nay, nước khoáng thường được tạo ra từ việc bổ sung khoáng, tăng thêm khoáng nhân tạo từ lọc RO (lõi alkaline tạo kiềm) hoặc khoáng chất tự nhiên trong nước từ lọc Nano, UF… hoặc lọc nước điện giải.Có nguồn từ nước giếng, nước sông, nước sinh hoạt…. Qua tiệt trùng và cơ chế sử dụng màng lọc RO, những loại nước trên đều có thể trở thành nước tinh khiết. Nguồn để tạo ra nước tinh khiết có thể là nước ô nhiễm.
Thành phầnChứa nhiều các chất khoáng tự nhiên trong nước, hàm lượng khoáng tạo ra tùy theo công nghệ lọc nước.

Không chứa tạp chất, không chứa vi khuẩn, không chứa kim loại hay bất cứ chất độc nào. 

Đặc biệt không chứa cả khoáng chất, chỉ chứa mỗi thành phần là nước.

GIỐNG NHAU

Nước khoáng, nước tinh khiết đều là loại nước an toàn, đủ tiêu chuẩn uống được, đã được vô khuẩn, vô trùng. 2 loại nước đều trải qua các công nghệ lọc tiên tiến, tạo ra nước sạch có thể uống tươi, trực tiếp và không cần phải đun sôi như nước máy.

KHÁC NHAU

 

Nước khoáng

Nước tinh khiết

Nguồn gốcCó nguồn chảy qua các tầng địa chất chứa các nguyên tố, khí tự nhiên và hợp chất khoáng. Hiện nay, nước khoáng thường được tạo ra từ việc bổ sung khoáng, tăng thêm khoáng nhân tạo từ lọc RO (lõi alkaline tạo kiềm) hoặc khoáng chất tự nhiên trong nước từ lọc Nano, UF… hoặc lọc nước điện giải.Có nguồn từ nước giếng, nước sông, nước sinh hoạt…. Qua tiệt trùng và cơ chế sử dụng màng lọc RO, những loại nước trên đều có thể trở thành nước tinh khiết. Nguồn để tạo ra nước tinh khiết có thể là nước ô nhiễm.
Thành phầnChứa nhiều các chất khoáng tự nhiên trong nước, hàm lượng khoáng tạo ra tùy theo công nghệ lọc nước.

Không chứa tạp chất, không chứa vi khuẩn, không chứa kim loại hay bất cứ chất độc nào. 

Đặc biệt không chứa cả khoáng chất, chỉ chứa mỗi thành phần là nước.

GIỐNG NHAU

Nước khoáng, nước tinh khiết đều là loại nước an toàn, đủ tiêu chuẩn uống được, đã được vô khuẩn, vô trùng. 2 loại nước đều trải qua các công nghệ lọc tiên tiến, tạo ra nước sạch có thể uống tươi, trực tiếp và không cần phải đun sôi như nước máy.

KHÁC NHAU

 

Nước khoáng

Nước tinh khiết

Nguồn gốcCó nguồn chảy qua các tầng địa chất chứa các nguyên tố, khí tự nhiên và hợp chất khoáng. Hiện nay, nước khoáng thường được tạo ra từ việc bổ sung khoáng, tăng thêm khoáng nhân tạo từ lọc RO (lõi alkaline tạo kiềm) hoặc khoáng chất tự nhiên trong nước từ lọc Nano, UF… hoặc lọc nước điện giải.Có nguồn từ nước giếng, nước sông, nước sinh hoạt…. Qua tiệt trùng và cơ chế sử dụng màng lọc RO, những loại nước trên đều có thể trở thành nước tinh khiết. Nguồn để tạo ra nước tinh khiết có thể là nước ô nhiễm.
Thành phầnChứa nhiều các chất khoáng tự nhiên trong nước, hàm lượng khoáng tạo ra tùy theo công nghệ lọc nước.

Không chứa tạp chất, không chứa vi khuẩn, không chứa kim loại hay bất cứ chất độc nào. 

Đặc biệt không chứa cả khoáng chất, chỉ chứa mỗi thành phần là nước.

GIỐNG NHAU

Nước khoáng, nước tinh khiết đều là loại nước an toàn, đủ tiêu chuẩn uống được, đã được vô khuẩn, vô trùng. 2 loại nước đều trải qua các công nghệ lọc tiên tiến, tạo ra nước sạch có thể uống tươi, trực tiếp và không cần phải đun sôi như nước máy.

KHÁC NHAU

 

Nước khoáng

Nước tinh khiết

Nguồn gốcCó nguồn chảy qua các tầng địa chất chứa các nguyên tố, khí tự nhiên và hợp chất khoáng. Hiện nay, nước khoáng thường được tạo ra từ việc bổ sung khoáng, tăng thêm khoáng nhân tạo từ lọc RO (lõi alkaline tạo kiềm) hoặc khoáng chất tự nhiên trong nước từ lọc Nano, UF… hoặc lọc nước điện giải.Có nguồn từ nước giếng, nước sông, nước sinh hoạt…. Qua tiệt trùng và cơ chế sử dụng màng lọc RO, những loại nước trên đều có thể trở thành nước tinh khiết. Nguồn để tạo ra nước tinh khiết có thể là nước ô nhiễm.
Thành phầnChứa nhiều các chất khoáng tự nhiên trong nước, hàm lượng khoáng tạo ra tùy theo công nghệ lọc nước.

Không chứa tạp chất, không chứa vi khuẩn, không chứa kim loại hay bất cứ chất độc nào. 

Đặc biệt không chứa cả khoáng chất, chỉ chứa mỗi thành phần là nước.

Nước khoáng là gì?

Nước khoáng là một trong nhiều loại nước phục vụ cho nhu cầu nước cho cơ thể cùng với các loại nước khác như nước tinh khiết, nước suối. Nước khoáng có thể chứa một hàm lượng lớn khoáng chất và các hợp chất tự nhiên khác, bao gồm magie, canxi, bicarbonate, natri, sunfat, clorua và florua. Kết quả là mỗi loại nước khoáng sẽ mang lại lợi ích sức khỏe và hương vị rất khác nhau.

Chọn nước lavie đống đa  bảo vệ sức khỏe gia đình bạn 

Nước khoáng Lavie

Công dụng của nước khoáng

Nhìn chung, có khá nhiều lợi ích từ việc uống nước khoáng. Ngăn ngừa khô miệng, cải thiện tâm trạng, chất lượng giấc ngủ và thậm chí giúp kiểm soát cân nặng của bạn… Ngoài ra, một số lợi ích của nước khoáng mà có thể kể đến:

 • Tăng cường sức khỏe của sương
 • Giảm huyết áp
 • Cải thiện sức khỏe tim mạch
 • Hỗ trợ giảm cân
 • Cải thiện trí nhớ, tỉnh táo hơn

Tham khảo Đại lý nước khoáng lavie uy tín hàng đầu hà nội

Nước tinh khiết là gì?

Từ điển định nghĩa nước là "hợp chất của oxy và hydro". Công thức phân tử của nước là H2O. Nước tinh khiết không có màu, mùi hoặc vị và ở nhiệt độ phòng trong trạng thái lỏng.

Nước tinh khiết là nước không có tạp chất, các loại vi khuẩn và virus. Để tạo ra nước tinh khiết, các hệ thống lọc chuyên dụng được sử dụng nhằm mục đích loại bỏ tạp chất, nguy cơ gây bệnh cho nguồn nước tinh khiết đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Công dụng của nước tinh khiết

Nước là thành tố rất quan trọng trong cơ thể chúng ta. Nước kiểm soát nhiệt độ và giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể chúng ta. Có nhiều lời khuyên về việc uống đủ nước tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhận ra rằng độ tinh khiết của nước cũng rất cần thiết. Dưới đây là một số lợi ích của việc uống nước tinh khiết.

 • Tránh các bệnh do nước như dịch tả - cholera, thương hàn, tiêu chảy v.v ...
 • Lưu thông máu tốt cho hệ thống miễn dịch.
 • Duy trì tiêu hóa thức ăn hợp lý và hấp thụ chất dinh dưỡng
 • Giữ cho bạn làn da khỏe mạnh và tươi sáng
 • Duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh
Nước khoáng Miru

So sánh nước khoáng và nước tinh khiết

2 loại nước uống này rất dễ gây cho bạn nhầm lẫn, và khó khăn khi phân biệt chúng. Tìm hiểu điểm giống và khác nhau của 2 loại nước uống ở phần tiếp theo nhé.

Kinh nghiệm chọn nước uống văn phòng an toàn tiện lợi nhất trên thị trường

GIỐNG NHAU

Nước khoáng, nước tinh khiết đều là loại nước an toàn, đủ tiêu chuẩn uống được, đã được vô khuẩn, vô trùng. 2 loại nước đều trải qua các công nghệ lọc tiên tiến, tạo ra nước sạch có thể uống tươi, trực tiếp và không cần phải đun sôi như nước máy.

KHÁC NHAU            

Nước khoáng

Nước tinh khiết

Nguồn gốc

Có nguồn chảy qua các tầng địa chất chứa các nguyên tố, khí tự nhiên và hợp chất khoáng. Hiện nay, nước khoáng thường được tạo ra từ việc bổ sung khoáng, tăng thêm khoáng nhân tạo từ lọc RO (lõi alkaline tạo kiềm) hoặc khoáng chất tự nhiên trong nước từ lọc Nano, UF… hoặc lọc nước điện giải.

Có nguồn từ nước giếng, nước sông, nước sinh hoạt…. Qua tiệt trùng và cơ chế sử dụng màng lọc RO, những loại nước trên đều có thể trở thành nước tinh khiết. Nguồn để tạo ra nước tinh khiết có thể là nước ô nhiễm.

Thành phần

Chứa nhiều các chất khoáng tự nhiên trong nước, hàm lượng khoáng tạo ra tùy theo công nghệ lọc nước.

Không chứa tạp chất, không chứa vi khuẩn, không chứa kim loại hay bất cứ chất độc nào. 

Đặc biệt không chứa cả khoáng chất, chỉ chứa mỗi thành phần là nước.

Tìm hiểu quy trình xử lý nước lọc lavie tại nhà máy 

Nên uống nước khoáng hay nước tinh khiết?

 • Nước tinh khiết

Mặc dù, nước được lọc sạch, loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, các chất độc nhưng nước không chứa khoáng. Uống nước tinh khiết mỗi ngày dễ dẫn đến thiếu khoáng cho cơ thể.

Việc cung cấp khoáng chất thông thường không chỉ từ nguồn thức ăn hàng ngày mà còn từ nguồn nước uống. Tuy nhiên, nước tinh khiết được sử dụng tốt nhất là dùng để uống thuốc Tây vì không ảnh hưởng đến các thành phần thuốc, tác dụng thuốc.

Bật mí nước suối đóng chai loại nào tốt nhất hiện nay?

 • Nước khoáng

Do đó, nhiều người yêu thích nước khoáng hơn. Nước khoáng được tạo ra từ công nghệ Nano, UF… chứa các chất khoáng tốt cho cơ thể. 

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường, các loại nước khoáng đóng chai thường vẫn chưa đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe vì dễ bị nhiễm chất độc từ chai nhựa qua quá trình vận chuyển, va đập hoặc tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. 

Ngoài ra, sử dụng nước khoáng đóng chai còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vì số lượng chai thải ra môi trường.

Bài viết trên là một số chia sẻ của chúng tôi về việc nên uống nước khoáng hay nước tinh khiết. Chúc bạn tìm được loại nước uống phù hợp cho cuộc sống hàng ngày.

Nước uống Huy Minh là một trong những công ty hàng đầu trong việc cung cấp các loại nước uống đóng chai.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Nước uống Huy Minh

Email: trieunhung313@gmail.com

Hotline: 0908046600